De Rijopleiding in Stappen is een opleidingsmethodiek waarbij u stap-voor-stap leert rijden.
Hiermee bent u beter voorbereid op deelname aan het verkeer.

RIS opleiding is volgens de cijfers van het CBR beter dan het regulier.
Uit het jaarverslag van het CBR 2012 blijkt o.a. dat het slagingspercentage van examens afgenomen via de methodiek Rijopleiding in Stappen (de RIS-opleiding dus) ruim 10% hoger was dan dat van de reguliere opleidingen.
Voor reguliere opleidingen: 50,1% Voor de RIS: 60,3%.